bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


KIEROWNIK Zespołu Administracyjnego i Kadr Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

29.05.2020

Wynik naboru: KIEROWNIK Zespołu Administracyjnego i Kadr Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

11.05.2020

KIEROWNIK Zespołu Administracyjnego i Kadr Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim (1 etat).


INSPEKTOR w Zespole Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

29.05.2020

Wynik naboru: INSPEKTOR w Zespole Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

11.05.2020

INSPEKTOR w Zespołe Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim (1 etat).

Uwaga!
W związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19 dokumenty aplikacyjne można złożyć do urny przy głównym wejściu do budynku MOPR przy ul. Próchnika 34 lub przesłać pocztą na adres Ośrodka04.02.2020

INSPEKTOR w Zespołe Księgowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (1 etat).

27.02.2020

Informacja o wyniku naboru na stanowisko INSPEKTORA w Zespołe Księgowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (1 etat).


2019


06.12.2019

PRACOWNIK SOCJALNY W ZESPOLE POMOCY ŚRODOWISKOM RODZINNYM


19.07.2019

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W CENTRUM WSPARCIA RODZINY I DZIECKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM


03.06.2019

INSPEKTOR w Zespole Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (1 etat).

24.06.2019

Informacja o wyniku naboru na INSPEKTOR w Zespole Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (1 etat).21.01.2019 

INSPEKTOR w Zespołu Księgowości  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (1 etat).

06.02.2019

Informacja o wyniku naboru na  INSPEKTOR w Zespołu Księgowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (1 etat).

21.01.2019

INSPEKTOR w Zespole Realizacji Pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (1 etat).

06.02.2019

Informacja o wyniku naboru na INSPEKTOR w Zespole Realizacji Pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (1 etat).

21.01.2019
PODINSPEKTOR w Zespole Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (1 etat).

06.02.2019

Informacja o wyniku naboru na PODINSPEKTOR w Zespole Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (1 etat).


2018


18.12.2018

Koordynatora Projektu „Podaruj Radość” w ramach projektu ”Podaruj Radość” współfinansowanego z EFS w ramach RPOWŁ na lata 2014-2021

05.12.2018

INSPEKTOR w Zespole Realizacji Pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (1 etat).

31.12.2018

Informacja o wyniku naboru INSPEKTOR w Zespole Realizacji Pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim (1 etat).

26.11.2018

Asystenta rodziny w ramach projektu ”Podaruj Radość” współfinansowanego z EFS w ramach RPOWŁ na lata 2014-2021


Konkursy zakończone:

PODINSPEKTOR W ZESPOLE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM (1 etat)

04.09.2018

Informacja o wyniku naboru "Podinspektor w zespole świadczeń rodzinnych"

16.08.2018

PODINSPEKTOR W ZESPOLE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

PODINSPEKTOR W ZESPOLE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM (2 etaty)

29.05.2018

PODINSPEKTOR W ZESPOLE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

14.06.2018

Informacja o wyniku naboru "Podinspektor w zespole świadczeń rodzinnych"

PODINSPEKTOR W CENTRUM WSPARCIA RODZINY I DZIECKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

01.02.2018

PODINSPEKTOR W CENTRUM WSPARCIA RODZINY I DZIECKA

19.02.2018

Informacja o wyniku naboru "Podinspektor w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka"

PODINSPEKTOR W ZESPOLE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

01.02.2018

PODINSPEKTOR W ZESPOLE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

19.02.2018

Informacja o wyniku naboru "Podinspektor w Zespole Świadczeń Rodzinnych"

STARSZY KSIĘGOWY W ZESPOLE KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

01.02.2018

STARSZY KSIĘGOWY W ZESPOLE KSIĘGOWOŚCI

19.02.2018

Informacja o wyniku naboru "Starszy Księgowy w Zespole Księgowości"

INSPEKTOR W ZESPOLE KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

01.02.2018

INSPEKTOR W ZESPOLE KSIĘGOWOŚCI

19.02.2018

Informacja o wyniku naboru "Inspektora w Zespole Księgowości"

PRACOWNIK SOCJALNY W ZESPOLE POMOCY ŚRODOWISKOM RODZINNYM
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

2 etaty – umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

19.01.2018

PRACOWNIK SOCJALNY W ZESPOLE POMOCY ŚRODOWISKOM RODZINNYM

STARSZY KSIĘGOWY W ZESPOLE KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMOpublikował: Paweł Kręgiel
Publikacja dnia: 29.05.2020
Podpisał: Paweł Kręgiel
Dokument z dnia: 14.08.2014
Dokument oglądany razy: 15 638