bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne

Plan Zamówień Publicznych na rok 2020.


Bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

18.05.2020

Wynik zamówienia na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

22.04.2020

Zamówienie publiczne na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

SIWZ na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.


Plan Zamówień Publicznych na rok 2019.Zamówienie na dostawę sprzętu: 68 sztuk zestawów komputerowych – jednostka centralna, monitor, zasilacz awaryjny UPS, pakiet oprogramowania biurowego

16.12.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny ofert i ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

03.12.2019

Wynik zamówienia na dostawę sprzętu: 68 sztuk zestawów komputerowych – jednostka centralna, monitor, zasilacz awaryjny UPS, pakiet oprogramowania biurowego

14.11.2019

Pytanie do zamówienia publiczne na dostawę sprzętu: 68 sztuk zestawów komputerowych – jednostka centralna, monitor, zasilacz awaryjny UPS, pakiet oprogramowania biurowego.

07.11.2019

Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu: 68 sztuk zestawów komputerowych – jednostka centralna, monitor, zasilacz awaryjny UPS, pakiet oprogramowania biurowego

SIWZ na dostawę sprzętu: 68 sztuk zestawów komputerowych – jednostka centralna, monitor, zasilacz awaryjny UPS, pakiet oprogramowania biurowego

Zamówienie na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

18.09.2019 

Wynik zamówienia publicznego na  zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

23.09.2019

Zamówienie publiczne na na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

SIWZ na na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Zamówienia Publiczne na usługę bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

11.04.2019

Zamówienia Publiczne na usługę bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) usługa bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

14.05.2019

Wynik zamówienia publicznego na usługę bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.


Zamówienia Publiczne na świadczenie usług doręczeniowych w obrocie krajowym

25.04.2019

Zmiana do zamówienia publiczne na na świadczenie usług doręczeniowych w obrocie krajowym.

Pytanie do zamówienia publiczne na na świadczenie usług doręczeniowych w obrocie krajowym.

03.04.2019

Zamówienia Publiczne na na świadczenie usług doręczeniowych w obrocie krajowym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na świadczenie usług doręczeniowych w obrocie krajowym.

22.05.2019

Wynik zamówienia publicznego na świadczenie usług doręczeniowych w obrocie krajowym.

06.02.2019

Wynik zamówienia publicznego na usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Podaruj Radość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne:

I część: „Wsparcie psychologiczne”
II część: „Wsparcie pedagogiczne”
III część: „Wsparcie z zakresu profilaktyki uzależnień”
IV część „Wsparcie prawne”
V część „Wsparcie logopedyczne”
VI część „Wsparcie korepetytora matematyki”
VII część „Wsparcie korepetytora języka angielskiego”

29.01.2019

Protokół z otwarcia ofert zamówienie publiczne na usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Podaruj Radość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne:

I część: „Wsparcie psychologiczne”
II część: „Wsparcie pedagogiczne”
III część: „Wsparcie z zakresu profilaktyki uzależnień”
IV część „Wsparcie prawne”
V część „Wsparcie logopedyczne”
VI część „Wsparcie korepetytora matematyki”
VII część „Wsparcie korepetytora języka angielskiego”

23.01.2019 

Wyjaśnienie do zamówienie publiczne na usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Podaruj Radość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne:

I część: „Wsparcie psychologiczne”
II część: „Wsparcie pedagogiczne”
III część: „Wsparcie z zakresu profilaktyki uzależnień”
IV część „Wsparcie prawne”
V część „Wsparcie logopedyczne”
VI część „Wsparcie korepetytora matematyki”
VII część „Wsparcie korepetytora języka angielskiego”

11.01.2019

Zamówienie publiczne na usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Podaruj Radość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne:

I część: „Wsparcie psychologiczne”
II część: „Wsparcie pedagogiczne”
III część: „Wsparcie z zakresu profilaktyki uzależnień”
IV część „Wsparcie prawne”
V część „Wsparcie logopedyczne”
VI część „Wsparcie korepetytora matematyki”
VII część „Wsparcie korepetytora języka angielskiego”

SIWZ na  usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Podaruj Radość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne:

I część: „Wsparcie psychologiczne”
II część: „Wsparcie pedagogiczne”
III część: „Wsparcie z zakresu profilaktyki uzależnień”
IV część „Wsparcie prawne”
V część „Wsparcie logopedyczne”
VI część „Wsparcie korepetytora matematyki”
VII część „Wsparcie korepetytora języka angielskiego”Plan Zamówień Publicznych na rok 2018

Zamówienie na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

27.08.2018

Wynik zamówienia publicznego na na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

31.07.2018

Zamówienie publiczne na na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

SIWZ na na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zamówienie na usługę bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

18.05.2018

Wynik zamówienia publicznego na usługę bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

25.04.2018

Zamówienie publiczne na usługę bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.


SIWZ na usługę bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.


Zamówienie na usługę bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

19.04.2018

Wynik zamówienia publicznego na usługę bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

28.03.2018

Zamówienie publiczne na usługę bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.


SIWZ na usługę bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.


Plan Zamówień Publicznych na rok 2017

Zamówienie na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

01.09.2017

Wynik zamówienia na na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

11.08.2017

Zamówienie publiczne na na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

SIWZ na na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego


ZAMÓWIENIE na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

13.04.2017

Wynik zamówienia na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

15.03.2017

Zamówienie publiczne na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

SIWZ na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.


Zamówienie na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

14.02.2017

Wynik zamówienia na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

10.02.2017

Ponowne wyjaśnienie do SIWZ na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

31.01.2017

Wyjaśnienie do SIWZ na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

19.01.2017

Zamówienie publiczne na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

SIWZ na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.


Dostawa sprzętu i systemów: dostawa, montaż i uruchomienie systemu służącego do zarządzania obsługą klientów i informacją wizualną (system kolejkowy), dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, drukarki laserowej, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopów.

15.12.2016

Wynik zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie systemu służącego do zarządzania obsługą klientów i informacją wizualną (system kolejkowy), dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, drukarki laserowej, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopów.

06.12.2016

Zamówienie publiczne na dostawę, montaż i uruchomienie systemu służącego do zarządzania obsługą klientów i informacją wizualną (system kolejkowy), dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, drukarki laserowej, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopów.

SIWZ na dostawę, montaż i uruchomienie systemu służącego do zarządzania obsługą klientów i informacją wizualną (system kolejkowy), dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, drukarki laserowej, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopów.


Zamówienia na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

21.09.2016

Wynik zamówienia na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

16.09.2016

Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

25.08.2016

Zamówienie publiczne na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

SIWZ na na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.


Zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym nad morzem dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej:

09.05.2016

Zamówienie publiczne na zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym nad morzem dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej

SIWZ na zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym nad morzem dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej

30.05.2016

Wynik zamówienia na zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym nad morzem dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej.


Bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

16.03.2016

Zamówienie publiczne na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

SIWZ na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

15.04.2015

Wynik zamówienia na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.


Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia poprzez konwojowanie gotówki, ochronę fizyczną kasy oraz elektroniczne monitorowanie obiektów wraz z konserwacją zainstalowanego sprzętu do monitorowania.

09.03.2016

Zamówienie publiczne na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia poprzez konwojowanie gotówki, ochronę fizyczną kasy oraz elektroniczne monitorowanie obiektów wraz z konserwacją zainstalowanego sprzętu do monitorowania.

SIWZ na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia poprzez konwojowanie gotówki, ochronę fizyczną kasy oraz elektroniczne monitorowanie obiektów wraz z konserwacją zainstalowanego sprzętu do monitorowania.

22.03.2016

Wyjaśnienie do SIWZ na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia poprzez konwojowanie gotówki, ochronę fizyczną kasy oraz elektroniczne monitorowanie obiektów wraz z konserwacją zainstalowanego sprzętu do monitorowania.

24.03.2016

Wynik zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia poprzez konwojowanie gotówki, ochronę fizyczną kasy oraz elektroniczne monitorowanie obiektów wraz z konserwacją zainstalowanego sprzętu do monitorowania.


Dostawa sprzętu i systemów:
urządzenia do adresowania korespondencji, komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, urządzeń drukujących, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora, systemu do backupu, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa sieci

07.03.2016

Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i systemów: urządzenia do adresowania korespondencji, komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, urządzeń drukujących, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora, systemu do backupu, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa sieci.

SIWZ na dostawę sprzętu i systemów: urządzenia do adresowania korespondencji, komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, urządzeń drukujących, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora, systemu do backupu, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa sieci.

16.03.2016

Wyjaśnienie do SIWZ na dostawę sprzętu i systemów: urządzenia do adresowania korespondencji, komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, urządzeń drukujących, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora, systemu do backupu, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa sieci.

23.03.2016

Wynik zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i systemów: urządzenia do adresowania korespondencji, komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem użytkowym, urządzeń drukujących, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora, systemu do backupu, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa sieci.


Zakup i dostawa węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. ( CPV 09.11.12.10-5 ; 60.10.00.00-9 )

02.09.2015

Zamówienie publiczne  na zakup i dostawa węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. ( CPV 09.11.12.10-5 ; 60.10.00.00-9 )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

22-09-2015

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na: zakup i dostawa węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. ( CPV 09.11.12.10-5 ; 60.10.00.00-9 )

Zamówienie na zorganizowanie 14 – dniowego wypoczynku letniego (w ramach od 1 do 2 turnusów) w miejscowościach na terenie Polski nad Morzem Bałtyckim położonych w województwie pomorskim w powiatach: wejherowskim, lęborskim, słupskim i w województwie zachodniopomorskim w powiatach: sławieńskim koszalińskim, kołobrzeskim, w odległości od plaży nie więcej niż 1 km dla 105 – 120 dzieci w wieku od 7 do 13 lat z rodzin z terenu miasta Piotrków Trybunalski w okresie wakacyjnym tj. od 29 czerwca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. nr 12 poz. 67 ze zmianami).

29-04-2015

Zamówienie publiczne na: ,,Zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym nad morzem dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: ,,Zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym nad morzem dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej”

20-05-2015

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na: ,,Zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym nad morzem dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej”

Zamówienie na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

19-03-2015

Zamówienie publiczne na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.


13-04-2015

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie TrybunalskimOpublikował: Paweł Kręgiel
Publikacja dnia: 18.05.2020
Podpisał: Paweł Kręgiel
Dokument z dnia: 21.11.2013
Dokument oglądany razy: 10 890