bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Procedury

Zarządzenie Nr 9/2015 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 1 kwietnia 2015 roku
 w sprawie wprowadzenia procedur postępowania przy realizacji zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

Załącznik nr 1 – Procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;

Załącznik nr 2 – Procedury monitorowania wspierania rodzin problemowych;

Załącznik nr 3 – Procedury obejmowania pomocą dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej;

Załącznik nr 4 – Procedury monitorowania odpłatności za usługi opiekuńcze;

Załącznik nr 5 – Procedura organizacyjna Zespołu Realizacji Pomocy;

Załącznik nr 6 – Procedura kierowania osób do domów pomocy społecznej;

Załącznik nr 7 – Procedura przyjmowania osóby do Środowiskowego Domu Samopomocy;

Załącznik nr 8 – Procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych;

Załącznik nr 9 – Procedury postępowania przy realizacji zadań przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

Załącznik nr 10 – Zasady postępowania przy realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

Załącznik nr 11 – Procedura przyznawania dodatku mieszkaniowego;

Załącznik nr 12 – Procedury dotyczące postępowania w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków;

Załącznik nr 13 – Procedura załatwiania spraw związanych z przyznaniem dodatku energetycznego;

Załącznik nr 14 - Procedury realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

Załącznik nr 15 - Procedury organizowania pochówku przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

Załącznik nr 16 - Procedura postepowania przy realizacji świadczenia wychowawczego.


Opublikował: Paweł Kręgiel
Publikacja dnia: 04.04.2016
Podpisał: Paweł Kręgiel
Dokument z dnia: 21.11.2013
Dokument oglądany razy: 3 024