bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie prowadzone są następujące rejestry:
- korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
-skarg i wniosków,
- zarządzeń dyrektora MOPR,
- spraw osób zgłaszających się o pomoc do Ośrodka,
- odwołań od decyzji organu I instancji,
- wyjazdów służbowych,
- faktur,
- kart drogowych samochodu służbowego Ośrodka,
- książka kontroli,
- wyjść służbowych i prywatnych,
- umów,
- pieczęci i pieczątek,
- udostępnionych danych osobowych,
- wniosków o udostepnienie danych osobowych,
- upoważnień Dyrektor MOPR,
- upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta,
- wykaz osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą   "zastrzeżone".


Opublikował: Paweł Kręgiel
Publikacja dnia: 22.11.2013
Podpisał: Paweł Kręgiel
Dokument z dnia: 21.11.2013
Dokument oglądany razy: 1 528